یادگیری زبان انگلیسی تجربه طعمی متفاوت از زمستان امسال با شیرینی کلاس‌های آنلاین و تلخی یک فنجان قهوه

Slide لذت یادگیری زبان انگلیسی با سیستم آموزشی هوشمند ارزیابی جامع متخصصین گروه آموزشی با توجه به سطح علمی شما در هر یک از چهار مهارت اصلی دوره ای ویژه و مختص شما طراحی می‌کنند که تمام نقاط ضعف و قوت و علایق شما در آن لحاظ می‌شود. طراحی اختصاصی به جای تعیین سطح‌‌های عادی از شما یک آزمون جامع تخصصی می‌گیریم تا به طور دقیق تمامی توانایی‌های شما را در هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی ارزیابی کنیم. طرح درس پویا با توجه به روند یادگیری شما، طرح درس و سرعت مطالعه ی موارد آموزشی در نظر گرفته برای شما را بصورت دوره‌ای به روزرسانی می‌کنیم تا سرعت و کیفیت پیشرفت شما را بهبود دهیم.

آغاز کلاس‌های زمستان تعیین سطح
X