آشنایی با چند عبارت در مورد توانایی افراد:

.
Be Head and shoulders above
یک سر و گردن بالاتر بودن
.
Have what it takes
توانایی لازم برای انجام کاری
.
Have a good head on his shoulders
منطقی و باهوش بودن، معقول بودن
.
Stand on your own two feet
روی پای خود ایستادن
.
Be Cut out for something
برای کاری ساخته شدن
.
Have a good command of something
تسلط داشتن، احاطه داشتن
.
Have an ace up your sleeve
برگ برنده در دست داشتن
.
Be well off
پولدار بودن، مایه دار بودن
.
Be one in a million
بینظیر بودن، لنگه نداشتن
Be the salt of the earth
آدم نازنینی بودن
The life of the party
مجلس گرمکن آدم بامزه، شوخ
.
Be in the best of health
در سلامت کامل، تندرست بودن
.
Be in good/ great/ perfect/ terrible… shape
در وضعیت خوب، خوش هیکل، قوی و سالم
.
Be alive and kicking
سالم و سرحال، سر و مر وگنده
.
Be safe and sound
صحیح و سالم
.
Be thick – skinned
حساس و زودرنج نبودن
.
Be nobody’s fool
عاقل – دانا
.
Have a clear/ clean conscience
وجدان راحت داشتن،
.
Have the right to do something
حق انجام کاری را داشتن
.
Take after somebody
شبیه کسی بودن – به کسی رفتن
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *