برای همه ما اتفاق افتاده که نیاز به دانستن ساعت پیدا کنیم و با استفاده از راه های مختلف ساعت را از دیگرا ن بپرسیم. در همه زبانها روش هایی برای گفتن ساعت وجود دارد. در زبان انگلیسی هم برای پرسیدن ساعت و گفتن آن را ه های زیادی وجو دارد، و همچنین تسلط به آن نیاز یک زبان آموز در خیلی از موقعیت هاست. بنابراین در این آموزش به راههای گفتن ساعت به زبان انگلیسی می پردازیم. و تمام روش های کاربردی را به شما آموزش میدهیم.

راه های مختلف پرسیدن ساعت

What time is it?

ساعت چنده؟

Do you know what time it is?

میدونید ساعت چنده؟

Can I have the time , please?

می تونم ساعت رو بپرسم؟

Do you have the time?

ساعت دارید؟

What’s the time?

ساعت چنده؟ (در محیط های غیر رسمی)

The time , please.

ساعت لطفا.

نکته 1: جواب همه این سوال ها برای گفتن ساعت با (it is) میشود و بعد از آن زمان مورد نظر گفته می شود. در پایین می توانید مثال های این نکته را ببینید.

1- رأس ساعت

10:00 –

It’s ten o’clock.

ساعت دهه.

5:00 –

It’s five o’clock.

ساعت پنجه.

2- دقایقی از ساعتی گذشته

 

سه راه برای گفتن این زمان ها وجود دارد. 1- اول ساعت بعد دقیقه  2- اول دقیقه بعد  بعد ساعت (after آمریکایی) 3- اول دقیقه بعد ساعت (past بریتانیایی)

از 1 تا 9 دقیقه

قبل از دقیقه از (oh) استفاده میکنیم.

8:05 –

It’s eight O-five.

هشت و پنج دقیقه است.

It’s five past eight. (بریتانیایی)

It’s five after eight. (آمریکایی)

 پنج دقیقه از هشت گذشته.

(عدد 0 مثل حرف O گفته میشود)

از 10 دقیقه تا 30 دقیقه

9:11 –

It’s nine eleven.

 نه و یازده دقیقه است.

11:20 –

It’s twenty past eleven. (بریتانیایی)

It’s twenty after eleven. (آمریکایی)

بیست دقیقه از یازده گذشته.

4:18 –

It’s eighteen past four. (بریتانیایی)

It’s eighteen after four. (آمریکایی)

هجده دقیقه از چهار گذشته.

3- یک ربع  یا 15 دقیقه از ساعتی گذشته

7:15 –

It’s seven fifteen.

هفت و پانزده دقیقه است.

It’s (a) quarter past seven.

It’s (a) quarter after seven.

یه ربع از هفت گذشته./ هفت و ربعه.

 

4-نیم ساعت از ساعتی گذشته

3:30 –

It’s three thirty.

سه و سی دقیقه است.

It’s half past three.

نیم ساعت از سه گذشته.

 

5- از 30 دقیقه گذشته و به ساعتی مانده

8:40-

It’s eight forty.

هشت و چهل دقیقه است.

It’s twenty to nine.

بیست دقیقه به نه مانده.

2:51 –

It’s two fifty-one

دو و پنجاه و یک دقیقه است.

It’s nine to three.

نه دقیقه به سه مانده.

 

6- یک ربع یا 15 دقیقه به ساعتی مانده

10:45 –

It’s ten forty-five.

ده و چهل و پنج دقیقه است.

It’s (a) quarter to eleven.

یه ربع به یازده مانده.

 

7- رأس ساعت12

twelve o’clock

دوازدهه

midday = noon

وسط روزه = ظهره

midnight

نصف شبه

 

 نکته 2: از عبارت (a.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 شب تا 12 ظهر و از عبارت (p.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 ظهر تا 12 شب استفاده میشود، واین عبارت ها بعد از گفتن زمان میایند. مثال:

It’s seven fifteen a.m.

هفت و پانزده دقیقه صبحه. 

اصطلاحاتی درباره زمان در پست بعدی خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *