دستش نمک نداره    His/Her cake is dough

 سنگ رو یخ شدم        I felt like a fool

ما باهم تفاهم داریم         We have a lot of in common

مخمو خوردی               Eat my head off  

از خجالت آب شدم               I was shame stricken

من امروز توپ توپم                 I’m in tip-top shape today 

حالم از این وضعیت بهم میخوره               I’m sick of it

 دست و پات رو گم نکن                 Keep your head

حال و حوصله ندارم              I’m not in a good mood

 کارت حرف نداشت                       You were sublime

 پای کاری که کردم وایمیسم           I stand by what I did

 سربالایی رو گذروندی              You’re over the hump

درست شنیدی                                   You heard me 

خیلی دوست داشتنی (قابل ستایش) هستی                      You are adorable

قابل تحسینه                        It’s impressive

خالی نبند                          Pull the other one 

به من گیر نده                              Don’t pick on me 

خودتو به اون راه نزن                 Don’t look the other way 

مجردی یا متاهل؟                        ?Are you happy or married 

باقیش رو خودت می دونی                      The rest is history

سرزنشت نمی کنم                                 I don’t blame you 

رو اعصابم راه میره، دیوونم میکنه                  He/She drives me crazy 

هیچی نشده جا زدی                          ?Have you chicken out already 

تازه دارم عادت میکنم                 I’m still finding my feet 

بزنم به تخته                    Knock on wood

نباید جا بزنی              You don’t have to settle

جواب منو نده /حاضر جوابی نکن           Don’t you talk back to me 

با این عجله کجا می ری؟     ?where are you off to in such a hurry 

این قصه سر دراز داره                 It’s along story

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *