گرامر: حال ساده

حال ساده (Simple present )   در زبان انگلیسی وقتی می خواهیم موضوعی که یک یا چند بار در زمان حال اتفاق افتاده را بیان کنیم از حال ساده استفاده می کنیم.   ساختار جمله ی حال ساده: در زمان حال ساده از فعل به شکل اصلی آن استفاده می گردد و فقط در سوم […]

ادامه مطلب

اصطلاحات کاربردی

چند اصطلاح کاربردی برای خرید کردن:     ?Can you recommend a good shopping center  آیا می‌توانید یک مرکز خرید خوب را پیشنهاد کنید؟   .Yes, there is a really good shopping center just around the corner بله در اطراف آن گوشه یک مرکز خرید واقعا خوب وجود دارد.   ?Is there a grocery shop […]

ادامه مطلب