گرامر: حال ساده

حال ساده (Simple present )   در زبان انگلیسی وقتی می خواهیم موضوعی که یک یا چند بار در زمان حال اتفاق افتاده را بیان کنیم از حال ساده استفاده می کنیم.   ساختار جمله ی حال ساده: در زمان حال ساده از فعل به شکل اصلی آن استفاده می گردد و فقط در سوم […]

ادامه مطلب

Tips:

چطور بهتر بگوییم:     میشه برای من گزارش رو بفرستی؟ .Send me the report  Could you send me the report میشه منو تنها بذارید؟ .Leave me alone .Could you give me a minute وقتی در دسترس بودی به من بگو. .Tell me when you’re available .let me know when you’re available به نظرم داری […]

ادامه مطلب