گرامر: حال ساده

حال ساده (Simple present )   در زبان انگلیسی وقتی می خواهیم موضوعی که یک یا چند بار در زمان حال اتفاق افتاده را بیان کنیم از حال ساده استفاده می کنیم.   ساختار جمله ی حال ساده: در زمان حال ساده از فعل به شکل اصلی آن استفاده می گردد و فقط در سوم […]

ادامه مطلب